Chia sẻ code mời like Fanpage hàng loạt

Dạo này cái extension Mctools của anh Nam làm cho nhóm từ 2017 nhưng mà nó đang bị lỗi không có dùng được nên mấy tháng nay bài viết thường mình bỏ không hoặc mời bằng tay nhưng mấy bài viết ít ít thôi.Bài nào nhiều tầm vài nghìn reaction trở lên là mình bỏ,nay lười bấm quá nên viết luôn mấy dòng sau dùng cho tiện share cho mọi người luôn ai cần thì dùng.

Xem thêm Chia sẻ code mời like Fanpage hàng loạt